Sơn chống rỉ dành cho sắt thép Jotun Alkyd Primer


Alkyd primer là loại sơn chống rỉ gốc alkyd. Sản phẩm này được chứng nhận không loang cháy bề mặt


  Mục đích sử dụng Jotun Alkyd Primer


  Dùng làm sơn chống rỉ trong hệ thống sơn alkyd cho các kết cấu nhôm và sắt thép. Alkyd primer chịu được nhiệt độ khô lên tới 120°C. Có thể được sử dụng làm lớp sơn phủ mờ.

  Độ dầy và định mức sơn       Tối thiểu               Tối đa             Tiêu chuẩn

  Độ dầy, khô (µm)                        30                              50                              40

  Độ dầy, ướt (µm)                           60                              95                              75

  Định mức lý thuyết (m²/l)  17,3                            10,4                         13

  Màu sắc                              : Đỏ, Xám

  Bóng                                    : Mờ

  Chuẩn bị bề mặt

  Bề mặt phải sạch, khô và không dính các tạp chất khác. Bề mặt phải được xử lý theo tiêu chuẩn ISO 8504

  Bề mặt thép chưa xử lý


  Độ sạch: Phun hạt đạt tiêu chuẩn Sa 2½ (ISO-8501-1:1988). Có thể chấp nhận làm sạch bằng máy cơ học đạt tiêu chuẩn tối thiểu St 2 (ISO 8501-1:1988), tùy theo mục đích sử dụng.

  Bề mặt thép đã sơn lớp chống rỉ tạm thời

  Bề mặt sơn lót chống rỉ tạm thời thích hợp phải sạch, khô và không bị hư hại.

  Bề mặt sơn cũ

  Lớp sơn chống rỉ thích hợp phải sạch, khô và không bị hư hại. Xin liên lạc với Jotun để được tư vấn thêm.

  Biện pháp thi công sơn

  Sơn phun : Sử dụng máy sơn áp lực cao hay máy sơn thông thường

  Cọ : Chỉ dùng khi sơn dặm và sơn cho những vị trí nhỏ, cần lưu ý khi sơn để đạt được chiều dầy khô chỉ định.

  Ru lô : Có thể sử dụng cho những vị trí nhỏ nhưng không nên dùng để thi công lớp sơn chống rỉ thứ nhất, lưu ý cẩn thận trong khi sơn để đạt được chiều dầy màng sơn khô chỉ định

  Dữ liệu hướng dẫn cho máy phun sơn áp lực cao

  Áp lực tại đầu súng phun          15 MPa (150 kp/cm² 2100 psi).

  Bẩu lọc                                    Bảo đảm bầu lọc phải sạch.

  Thời gian khô:

  Nhiệt độ bề mặt     5°C     10°C     23°C     40°C
  Khô bề mặt     4 giờ     3,5 giờ     2,5 giờ     1 giờ
  Khô cứng     28 giờ     22 giờ     6 giờ     4 giờ
  Khô để sơn lớp kế, tối thiểu     28 giờ     22 giờ     16 giờ     10 giờ
     
  Kích cỡ đóng gói      5 lít, 20 lít


  hotline