Jotun Putty - Bột bả cao cấp nội thất

Jotun Putty là bột bả dùng cho bề mặt nội thất.


    Dùng để tạo phẳng các bề mặt hồ vữa, bê tông, bê tông đúc sẵn để che lấp các lỗ nhỏ hoặc các khiếm khuyết khác của bề mặt nội thất trước khi sơn lớp lót và sơn hoàn thiện.

    Lý tưởng cho bề mặt nội thất, thích hợp cho cả bề mặt mới chưa sơn và đã được sơn.
    Chất nền vật sơn: Sử dụng trên bề mặt bê tông, tường xây, hồ vữa và gạch
    Kích cỡ đóng gói: 40kg
    hotline