Sơn phủ hoàn thiện Jotun Hardtop AX


sơn bóng 2 thành phần gốc aliphatic acrylic polyurethane

có khả năng chống hóa chất tốt

  Hartop AX:

  Hardtop AX là loại sơn 2 thành phần gốc aliphatic acrylic polyurethane đóng rắn hóa học. Màng sơn hoàn thiện của sản phẩm này có độ bóng cao với mức độ duy trì độ bóng tốt. Sản phẩm này có khả năng chống hóa chất tốt. Sản phẩm này là loại sơn có phần trăm thể tích chất rắn cao. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

  Màu sắc theo bảng màu tiêu chuẩn của jotun và hệ thống pha màu tự động.


  Mục đích sử dụng
  Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.
  Công nghiệp:Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu và công trình cao tầng. Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp. Được sử dụng như là lớp phủ hoàn thiện trong hệ sơn đã được chứng nhận của NORSOK.

  Kích cỡ đóng gói

  20 lít (Comp A + Comp B).
  5 lít (Comp A + Comp B)


  In thông số kỹ thuật sơn Hartop AX tại đây

  hotline